De Meesters houden je graag op de hoogte

Het ruimtelijk en programmatisch kader voor De Meesters is door de gemeente Veenendaal opgesteld en in de raadsvergadering van 16 december 2021 vastgesteld. Aan de hand van dit kader wordt het ontwerp verder uitgewerkt. De verkoop en verhuur laat nog even op zich wachten, maar via deze website vertellen we je meer over de ontwikkeling en de planning. Als je op de hoogte gehouden wilt worden over de ontwikkelingen, dan kan je je als belangstellende aanmelden.

 

Veenendaal
Fase 1: Ruimtelijk en programmatisch kader  en ontwerp
Veenendaal
Fase 2: Ontwerpbestemmingsplan
Veenendaal
Fase 3: Bestemmingsplan en
omgevingsvergunning
Veenendaal
Fase 4: Start verkoop
Veenendaal
Fase 5: Start bouw 

 

 

Veenendaal

 

FASE 1: RUIMTELIJK EN PROGRAMMATISCH KADER EN ONTWERP

Voor de ontwikkeling van De Meesters is een ruimtelijk en programmatisch kader nodig. Op basis hiervan wordt het ontwerp uitgewerkt. In dit kader staat wat de gewenste inrichting is van de toekomstige woonwijk. Zo worden de omvang van de woongebouwen en het woningtype beschreven. Ook zijn de uitgangspunten beschreven voor duurzaam en klimaat- en natuurinclusief bouwen. Dit is gedaan voor de gebouwen en de openbare ruimte.

Het ruimtelijk en programmatisch kader is door de gemeente Veenendaal opgesteld en in de raadsvergadering van 16 december 2021 vastgesteld. Klik hier voor het vastgestelde kader.

De gebouwen en openbare ruimte ontwerpen we zorgvuldig. We analyseren eerst de omliggende bebouwing en bedrijven, de aanwezige groenstructuren, de bereikbaarheid, de verkeersstromen, de parkeerplekken, de duurzaamheid, het groen, het milieu en de veiligheid. Mensen uit de omgeving krijgen tijdens informatieavonden* de gelegenheid om vragen te stellen en ideeën in te brengen.

*Voor alle genoemde bijeenkomsten geldt dat we die organiseren op een manier die past bij de dan geldende coronamaatregelen.

Wonen in Veenendaal

 

FASE 2: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN

Het ruimtelijk en programmatisch kader en het ontwerp vormen de basis voor het ontwerpbestemmingsplan dat nodig is om de bestemming van de grond te wijzigen naar wonen. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een plankaart. In samenwerking met de gemeente Veenendaal wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Gelijktijdig aan dit proces maken wij afspraken met de gemeente over de inrichting van het openbaar gebied.

De verplichte onderzoeken naar verkeer, ecologie, bodemgesteldheid en het windhinderonderzoek voor de molenbiotoop van de Nieuwe Molen hebben we al zoveel mogelijk uitgevoerd. Daarnaast worden bepaalde onderdelen afgestemd met overheidsinstellingen, zoals de omgevingsdienst en het Hoogheemraadschap.

Het ingediende ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage en is digitaal in te zien. Op afspraak is het document ook geprint in te zien op het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen eventueel een zienswijze indienen. Tijdens deze 6 weken organiseren we een informatiebijeenkomst*.

*Voor alle genoemde bijeenkomsten geldt dat we die organiseren op een manier die past bij de dan geldende coronamaatregelen.

Wonen in Veenendaal

 

FASE 3: BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING

Na de verwerking van eventueel ingediende zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen circa 3 maanden vast. Daarna ligt het plan opnieuw 6 weken ter inzage. Indieners van zienswijzen kunnen eventueel in beroep bij de Raad van State. Als er geen beroepen zijn ingediend, is het bestemmingsplan onherroepelijk. In deze fase dienen we ook de omgevingsvergunning in. Hierin staat het ontwerp van de appartementen en de openbare ruimte gedetailleerd omschreven. De gemeente heeft 8 weken nodig om de aanvraag te beoordelen Na goedkeuring wordt de vergunning verleend en gepubliceerd. Daarna ligt de omgevingsvergunning 6 weken ter inzage waarna de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Dat is het moment waarop we willen starten met de sloopwerkzaamheden van het oude Seats and Sofas-gebouw.

#

 

FASE 4: START VERKOOP

Op het moment dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is, kan de verkoop van de appartementen starten. Gezien de omvang van het project kan ervoor gekozen worden om de verkoop en bouw in 2 fasen te doen. In aanloop naar de start van de verkoop van de appartementen wordt deze website voorzien van meer informatie over de buurt, de woningtypen, hoe de appartementen zijn ingedeeld en de indicatieve prijzen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de verkoop van start kan gaan.

Wonen in Veenendaal

 

FASE 5: START BOUW

De aannemer bereidt de bouwwerkzaamheden voor als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, 70% van de appartementen is verkocht en de grond bouwrijp is gemaakt. We verwachten een half jaar na de start van de verkoop te starten met de bouw. Ongeveer anderhalf jaar later worden de eerste appartementen opgeleverd.

HEB JE EEN VRAAG?

Bekijk onze lijst met veelgestelde vragen (FAQ). Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Wij helpen je graag verder.

naar de faq  Stel je vraag

BLIJF OP DE HOOGTE

Laat je gegevens achter via de button en blijf via de nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van De Meester.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief