Gemeenteraad stelt ruimtelijk en programmatisch kader vast

Op 16 december 20221 stelde de Raad van de gemeente Veenendaal het ruimtelijk en programmatisch kader vast. Wat dat inhoudt en welke kaders we het hier over hebben lees je in dit nieuwsbericht.

Seats and Sofas locatie Veenendaal

Voor de ontwikkeling van De Meesters is een ruimtelijk en programmatisch kader nodig. Op basis hiervan wordt het ontwerp van het plan uitgewerkt. In dit kader staat wat de gewenste inrichting is van de toekomstige woonwijk. Zo worden de maximale omvang van de woongebouwen en het woningtype beschreven. Ook zijn de uitgangspunten beschreven voor duurzaam en klimaat- en natuurinclusief bouwen. Dit is gedaan voor de gebouwen en de openbare ruimte.

» Naar het vastgestelde ruimtelijk en programmatisch kader

Vergaderingen raadscommissie en de gemeenteraad

Het ruimtelijk en programmatisch kader is door de gemeente opgesteld. Op 7 december 2021 kwam de raadscommissie bijeen om te discussiëren over het ruimtelijk en programmatisch kader. Ruim een week later, op 16 december 2021, stelde de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering het ruimtelijk en programmatisch kader vast. Wil je de vergaderingen van de raadscommissie en de gemeenteraad terugzien? Dat kan via onderstaande links.

» Bekijk de vergadering van de raadscommissie
» Bekijk de vergadering van de gemeenteraad

Laatste nieuws

Donderdag 21 december 2023 is het ontwerp bestemmingsplan van De Meesters ter inzage gegaan. Tot wanneer de inzagetermijn loopt en wanneer je de gemeente Veenendaal vragen kunt stellen lees je in dit nieuwsbericht.

Om het participatietraject van De Meesters voor iedereen helder en transparant te organiseren maken wij gebruik van het online participatieplatform Parolo. Een platform waar iedereen die wil in alle openheid de gedeelde informatie over het project kan bekijken.

Op donderdag 24 maart 2022 organiseert Wilma Wonen een inloopavond voor De Meesters bij De Cultuurfabriek in Veenendaal. Je bent van harte uitgenodigd daar bij aanwezig te zijn!