Wilma Wonen en gemeente Veenendaal tekenen overeenkomst

Op donderdag 4 november 2021 tekenden Ronald Tol, Directeur van Wilma Wonen, en Wethouder Engbert Stroobosscher van gemeente Veenendaal de intentieovereenkomst voor de toekomstige nieuwbouwlocatie De Meesters.

Ondertekening intentieovereenkomst Wilma Wonen - gemeente Veenendaal

In een intentieovereenkomst wordt vastgelegd welke werkzaamheden de gemeente uitvoert en wat de financiële vergoeding is die Wilma Wonen hiervoor aan de gemeente dient te voldoen. Tevens worden in deze overeenkomst afspraken gemaakt over het vervolg.

Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst stelt de gemeente Veenendaal de ruimtelijke en programmatische kaders op, waarna de gemeenteraad deze kaders in december 2021 vaststelt. Na deze vaststelling worden de planinhoudelijke afspraken bepaald, zoals woonprogramma, duurzaamheidsmaatregelen, de inrichting van het openbaar gebied, en opgenomen in een anterieure overeenkomst. Zoals het er nu naar uit ziet wordt deze overeenkomst in het voorjaar van 2022 door Wilma Wonen en de gemeente ondertekend.

Meer over de procedure en planning?
Je leest meer over de te doorlopen procedure en de planning van De Meesters op de pagina Planning op deze website.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
We nodigen je van harte uit om het formulier op de website in te vullen als je vragen en/of opmerkingen hebt. Onder de menuknop ‘FAQ’ vind je antwoord op allerlei zaken. Deze lijst houden we up-to-date en vullen we regelmatig aan met nieuwe vragen. Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom De Meesters? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Laatste nieuws

Donderdag 21 december 2023 is het ontwerp bestemmingsplan van De Meesters ter inzage gegaan. Tot wanneer de inzagetermijn loopt en wanneer je de gemeente Veenendaal vragen kunt stellen lees je in dit nieuwsbericht.

Om het participatietraject van De Meesters voor iedereen helder en transparant te organiseren maken wij gebruik van het online participatieplatform Parolo. Een platform waar iedereen die wil in alle openheid de gedeelde informatie over het project kan bekijken.

Op donderdag 24 maart 2022 organiseert Wilma Wonen een inloopavond voor De Meesters bij De Cultuurfabriek in Veenendaal. Je bent van harte uitgenodigd daar bij aanwezig te zijn!